Rejsebestemmelser

Bestilling og betaling.

Ved bestilling af rejsen, betales senest 8 dage efter, et depositum på kr. 400,-. Tilmelding er ikke bindende fra vores side, før depositum er rettidigt indbetalt. Restbeløbet må uden påkrav være bureauet i hænde senest 30 dage før afrejsen.

Aflysning af rejsen

AM-REJSER forbeholder sig ret til at aflyse en rejse af følgende årsager:

  • Ved katastrofer, krigshandlinger, uroligheder, strejker o.l., er AM-REJSER forpligtiget til at underrette de tilmeldte deltagere.
  • Såfremt AM-REJSER ikke har modtaget fornødent antal deltagere, svarende til 25 personer pr. rejse, er AM-REJSER forpligtiget til at underrette rejsedeltageren senest 14 dage før afrejsen.
  • Aflyses en rejse i henhold til punkt 1 eller 2, vil rejsedeltageren få hele rejsens pris tilbage, men der kan derudover ikke kræves erstatning.

Afbestillingsforsikring

Der tilrådes at tegne Europæiske afbestillingsforsikring, som koster 5% af rejsens pris – min. Kr. 75,-, som dækker i tilfælde af sygdom hos rejsedeltageren selv, ledsagere eller nærmeste familie. Forsikringen skal tegnes samtidig med bestillingen af rejsen.

Kundens afbestilling af rejsen.

Afbestilles en rejse indtil 30 dage før afrejsen, tilbagebetales det fulde beløb for rejsen, med et fradrag af et ekspeditionsgebyr på kr. 200,-. Afbestilling af en rejse mellem 30 og 14 dage for afrejsen er 50 % af rejsens pris tabt. Afbestilles en rejse mindre end 14 dage for afrejsen er hele rejsens pris tabt. Ved forsinket fremmøde eller ved udeblivelse uden afbestilling, har den rejsende ikke krav på nogen tilbagebetaling. Alle afbestillinger skal ske skriftligt eller ved personlig henvendelse.

Rejsedeltagerens ansvar

Rejsedeltagere, der ikke møder rettidigt på aftalte sted eller ikke har gyldigt pas, vil ikke få nogen form for godtgørelse. Rejsedeltagerne er forpligtiget til at respektere ordensbestemmelserne for transportmidler samt optræde således, at medrejsende ikke føler sig generet.Tilsidesættes disse regler, forbeholder AM-REJSER sig ret til at udelukke rejsedeltageren fra rejsen. Deltageren må herefter selv udrede omkostninger ved hjemrejsen og det for rejsen betalte beløb er tabt.

Pas/visum

Rejsedeltageren er selv ansvarlig for at disse er gyldige og bedes venligst medbragt i håndbagagen.

Børnerabat

Børnerabatten annonceres særskilt under hver rejse.

Halvt dobbeltværelse

Halvt dobbeltværelse sælges kun i det omfang, hvor det er mulig at skaffe en passende værelsesfælle.

Bagagen

AM-REJSER påtager sig intet ansvar for skader eller bortkomst af bagagen eller andre ejendele. Rejsedeltageren er selv ansvarlig for at bagagen komme med og af bussen. Flasker der kan gå i stykker under transporten, må under ingen omstændigheder opbevares i kufferter, der anbringes i bussens bagagerum.

Reklamationer

Eventuelle reklamationer over hoteller eller andet vedrørende rejsen, skal fremsættes straks på stedet til rejselederen, så fejl eller mangler kan blive rettet hurtigst muligt.

Forsinkelser

AM-REJSER påtager sig intet ansvar for forsinkelser på grund af vejrlig, politiske indgreb, færgedrift, trafikale forhold eller lignende og der kan ikke kræves erstatning.

Rygning i bussen

Alle vore busser er røgfri

Prisændringer

AM-REJSER har ret til at forhøje den aftalte pris på rejsen under særlige omstændigheder. Forhøjelsen skal dog bero på forhøjede skatter, afgifter, ændrede valutakurser eller omstændigheder, som AM-REJSER ingen muligheder har for at afværge. En forhøjelse skal dog varsles senest 14 dage inden afrejse og kan ikke overstige 10% af rejsens pris.

Rejsegarantifond

AM-REJSER er medlem af rejsegarantifonden og har nr. 949.

Vi glæder os til at kunne byde Dem velkommen til en af vores rejser. Rekvirer detaljeret program. Ring eller send os en mail og få et godt tilbud fra AM-rejser Telefon: +45 5951 4902 E-mail:am-rejser@mail.tele.dk

Hit Counter by latest gadgets